Trường Trung Học Phổ Thông
Hà Huy Tập

Huân huy chương

 • Nhiều năm liền đạt Trường tiên tiến xuất sắc
 • Được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng ba (1999)
 • Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen (2000)
 • UBND Tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc (1999 – 2000)
 • Bộ Giáo dục tặng Bằng khen (2001)
 • Bộ Công an tặng tặng Bằng khen (2001)
 • Bộ Giáo dục tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc (2003)
 • UBND Tỉnh tặng 6 Bằng khen
 • Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng 2 (2004)
 • Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen (2007)
 • Được công nhận Trường chuẩn Quốc gia (6/2009)
 • Liên tục đạt danh hiệu chi bộ Đảng, Công Đoàn trong sạch, vững mạnh
 • Liên tục là Đoàn Trường tiên tiến xuất sắc, được TW Đoàn tặng 3 Bằng khen
 • Năm học 2011 – 2012 Trường được Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An và Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen tặng bằng khen cho cá nhân và tập thể.
 • Được UBND Tinh tăng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục  
 • Là đơn vị có kết quả cao nhất trong kỳ thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh năm 2012
 • Tỉ lệ học sinh đi thi đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp Tỉnh: Tốp đầu của tỉnh
 • Tỷ lệ học sinh đậu Đại học: 88% trên điểm sàn đại học
 • Có 6 học sinh đạt danh hiệu Học sinh giỏi Quốc gia
 • Số CSTĐ cấp tỉnh, cấp cơ sở 131 lượt
 • Nhà giáo ưu tú 6 đ/c
 • Số sáng kiến kinh nghiệm bậc 4 từ năm 1995-2013 có 79 bản
 • Số Giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp Tỉnh 48 đ/c = 54%
 • Số thạc sỹ  hiện tại có 58đ/c = 65 %
 • Đầu năm học 2013-2014, tập thể giáo viên và học sinh trường THPT Hà Huy Tập vui mừng và vinh dự là một trong 3 đơn vị đầu tiên được đón nhận giấy chứng nhận chất lượng giáo dục cấp độ 3 của Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An.
.