Trường Trung Học Phổ Thông
Hà Huy Tập

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Nhà Trường
 1. Ban Giám hiệu

1.1. Hiệu trưởng: Th.S Hoàng Minh Lương

- Danh hiệu: GV dạy giỏi tỉnh, CSTĐ cấp Tỉnh

- SĐT: 0912 445 927

1.2. Hiệu phó phụ trách chuyên môn: Th.S Lê Thị Kiều Nga

- Danh hiệu: GV dạy giỏi tỉnh, CSTĐ cấp Tỉnh

- SĐT: 0913 055 206

1.3. Hiệu phó phụ trách An ninh: Th.S Nguyễn Đình Cường

- Danh hiệu: GV dạy giỏi tỉnh, CSTĐ cấp Tỉnh

- SĐT: 0912 690 296

1.4. Hiệu phó phụ trách các tổ chức trong nhà Trường: Th.S Dương Thị Dung

- Danh hiệu: GV dạy giỏi tỉnh, CSTĐ cấp Tỉnh

- SĐT: 0913 029 686

2. Tổ chuyên môn: 9 tổ

2.1. Tổ Toán (Toán + Tin) : có 21 Giáo viên

 • Tổ trưởng: Th.Sỹ. Dương Hồng Sơn
 • Số CSTĐ cấp tỉnh, cấp cơ sở: 11đ/c
 • Số GV đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh:11 đ/c
 • Số GV có trình độ Thạc Sỹ: 15
 • Số sáng kiến kinh nghiệm bậc 4 cấp Tỉnh: 10 đồng chí đã có

2.2. Tổ Lý (Lý + Kỹ thuật) : có 12 Giáo viên

 • Tổ trưởng: Th.Sỹ. Lê Tùng Lâm
 • Số CSTĐ cấp tỉnh, cấp cơ sở: 6đ/c
 • Số GV đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh:5đ/c
 • Số GV có trình độ Thạc Sỹ: 9đ/c
 • Số sáng kiến kinh nghiệm bậc 4 cấp Tỉnh: 5đ/c

2.3. Tổ Hóa : có 07 Giáo viên

 • Tổ trưởng:  Phạm Đình Giang
 • Số CSTĐ cấp tỉnh, cấp cơ sở:  6đ/c
 • Số GV đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh: 6đ/c
 • Số GV có trình độ Thạc Sỹ: 5đ/c
 • Số sáng kiến kinh nghiệm bậc 4 cấp Tỉnh: 5 đ/c

2.4. Tổ Sinh (Sinh + Kỹ thuật nông nghiệp) : có 05 Giáo viên

 • Tổ trưởng: Th.Sỹ Nguyễn Thị An
 • Số CSTĐ cấp tỉnh, cấp cơ sở: 4đ/c
 • Số GV đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh:4 đ/c
 • Số GV có trình độ Thạc Sỹ: 4đ/c
 • Số sáng kiến kinh nghiệm bậc 4 cấp Tỉnh:4đ/c

2.5. Tổ Văn : có 14 Giáo viên

 • Tổ trưởng: Th.sỹ Trần Thị Lệ Sâm
 • Số CSTĐ cấp tỉnh, cấp cơ sở: 6đ/c
 • Số GV đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh: 6 đ/c
 • Số GV có trình độ Thạc Sỹ: 14đ/c
 • Số sáng kiến kinh nghiệm bậc 4 cấp Tỉnh: 6đ/c

2.6. Tổ Tổng hợp (Sử + Địa + GDCD) : có 11 Giáo viên

 • Tổ trưởng: Nguyễn Thị Tuyết Lan
 • Nhà giáo ưu tú: 1
 • Số CSTĐ cấp tỉnh, cấp cơ sở: 4đ/c
 • Số GV đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh:5 đ/c
 • Số GV có trình độ Thạc Sỹ:4đ/c
 • Số sáng kiến kinh nghiệm bậc 4 cấp Tỉnh:4đ/c

2.7. Tổ Ngoại ngữ : có 09 Giáo viên

 • Tổ trưởng: Th.sỹ Nguyễn Thị Bính
 • Số CSTĐ cấp tỉnh, cấp cơ sở: 3 đ/c
 • Số GV đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh: 3đ/c
 • Số GV có trình độ Thạc Sỹ:3đ/c
 • Số sáng kiến kinh nghiệm bậc 4 cấp Tỉnh:4đ/c

2.8. Tổ Thể dục – Quốc Phòng : có 08 Giáo viên

 • Tổ trưởng: Khiếu Thị Thanh Vân
 • Số CSTĐ cấp tỉnh, cấp cơ sở: 1
 • Số GV đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh:1
 • Số sáng kiến kinh nghiệm bậc 4 cấp Tỉnh:1

2.9. Tổ Hành chính : có 06 Cán bộ, nhân viên

- Tổ trưởng: Phan Thị Thành

3. Ban chấp hành công đoàn: có 5 người

 • Chủ tịch: Lương Tú Nam (GV môn Hóa)
 • Phó chủ tịch: Hồ Đức Nam (GV môn Toán)

4. Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM: có 15 người

 • Bí thư: Trần Cao Cường (GV môn Vật Lý)
 • Phó bí thư: Nguyễn Bá Kiên (GV môn Vật Lý)

5. Thường trực hội cha mẹ học sinh: có 5 người

 • Chủ tịch: bác Nguyễn Văn Phổ (Phụ huynh lớp 11T1)

 

.