Trường Trung Học Phổ Thông
Hà Huy Tập

Các hoạt động của Đoàn Trường trong năm học 2012-2013

IMG_0137.JPG

IMG_0137.JPG

C360_2013-03-08-09-08-02_org.jpg

C360_2013-03-08-09-08-02_org.jpg

IMG_20130120_080120.jpg

IMG_20130120_080120.jpg

IMG_20130129_125948.jpg

IMG_20130129_125948.jpg

IMG_20130317_100503.jpg

IMG_20130317_100503.jpg

IMG_20130409_161746.jpg

IMG_20130409_161746.jpg

IMG_20130417_175151.jpg

IMG_20130417_175151.jpg

1005492_157094791153212_1835067562_n.jpg

1005492_157094791153212_1835067562_n.jpg

993691_153993294796695_270112975_n.jpg

993691_153993294796695_270112975_n.jpg

Ảnh601.jpg

Ảnh601.jpg

IMG_20130524_181206.jpg

IMG_20130524_181206.jpg
Các tin khác
.