2228472
u5ebskkjdkoi/sonCqnBEtpwwpGN8vyvKiY25SMsuGFlPoLQyDMoLaGt7CSjZuAB
Hướng tới kỉ niệm 40 năm thành lập Trường 22/12/1975 - 22/12/2015
Tâm sự về Trường
0

Hướng tới kỉ niệm 40 năm thành lập Trường 22/12/1975 - 22/12/2015

TỔNG HỢP ỦNG HỘ CỦA CỰU HỌC SINH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 

(Tính đến 10h30' ngày 18/12/2015)

TT Nội dung Số tiền Hiện vật Ghi chú
1 Tập thể lớp 12C (Khóa 1991-1994) + Lớp 12E (1991 - 1994)     5,000,000   Tiền mặt
2 Tập thể lớp 12C (Khóa 1984-1987) tặng     1,000,000   Tiền mặt
3 Anh: Thái Giáp Vinh - Lớp 12C (Khóa 1984 -1987) tặng        500,000   Tiền mặt
4 Chị: Lê Thị Kim Liên lớp 12G (Khóa 1985 - 1988)   20,000,000   Tiền mặt
5 Tập thể lớp 12K (Khóa 1986 - 1989) tặng   10,000,000   Tiền mặt
6 Tập thể lớp 12A (Khóa 1992 - 1995) tặng   10,000,000   Tiền mặt
7 Tập thể lớp 12B (Khóa 1989 - 1992) tặng   10,000,000   Tiền mặt
8 Tập thể lớp 12B (Khóa 1991 - 1994) tặng     5,000,000   Tiền mặt
9 Tập thể lớp S - (Khóa 1992 - 1995) tặng     1,000,000   Tiền mặt
10 Tập thể lớp M - (Khóa 1987 - 1990) tặng     5,000,000   Tiền mặt
11 Tập thể lớp H - (Khóa 1992 - 1995) tặng     3,000,000   Tiền mặt
12 Tập thể lớp 12C - (Khóa 1992 - 1995) tặng     5,000,000   Tiền mặt
13 Anh: Nguyễn Ngọc Thương - Lớp 12K (Khóa 1988-1991) tặng   10,000,000   Tiền mặt
14 Anh: Lê Hải Đăng - Lớp 12K (khóa 1988-1991) tặng     1,000,000   Tiền mặt
15 Chị: Nguyễn Minh Nghĩa - Lớp 12K (khóa 1988-1991) tặng     1,000,000   Tiền mặt
16 Tập thể lớp 10T - (Khóa 1978 - 1981) tặng   10,000,000   Tiền mặt
17 Anh: Trần Anh Sơn - Lớp 10T (Khóa: 1978-1981) tặng   10,000,000   Tiền mặt
18 Tập thể lớp 12I - (Khóa 1993 - 1996) tặng   10,000,000   Tiền mặt
19 Chị: Nguyễn Thị Thanh Thủy - Lớp 12N (Khóa 1993-1996) tặng        500,000   Tiền mặt
20 Chị: Hoàng Thị Hồng Thanh - Lớp 12P (Khóa 1998-2001) tặng        500,000   Tiền mặt
21 Anh: Đặng Xuân Dũng lớp 12A(1992-1995) + Chị: Đặng Thị   10,000,000   Tiền mặt
Hằng - Lớp 12C (Khóa 1991-1994) tặng   Tiền mặt
22 Tập thể lớp 12C (Khóa 1986-1989) tặng   10,000,000   Tiền mặt
23 Cựu học sinh lớp 12C5 khóa (1997-2000) tặng     1,000,000   Tiền mặt
24 Cựu học sinh lớp A12 khóa (1997-2000)     5,000,000   Tiền mặt
25 Tập thể lớp 12A (Khóa 91 - 94)   10,000,000   Chuyển khoản
26 Tập thể lớp 12A (Khóa 89 - 92)   20,000,000   Chuyển khoản
27 Chị Nguyễn Thị Kim Oanh - (Khóa 89 - 92)   20,000,000  Ủng hộ quỹ khuyến học của nhà trường  Chuyển khoản
28 Tập thể lớp A1 (khóa 94-97)    10,000,000   Chuyển khoản
29 Anh: Nguyễn Nam Đình - Lớp 12A (Khóa 1981-1984)   10,000,000   Phóng sự nhận
30 Anh: Trần Văn Thành - (Khóa 1981-1984)     3,000,000   Phóng sự nhận
31 Chị: Võ Thị An - (Khóa 1979-1982)   10,000,000   Phóng sự nhận
32 Cựu HS TPHCM ủng hộ trường   90,000,000   Chuyển khoản
33 Anh Lý Ngäc Hïng (khãa 1976 - 1979)      01 cây Săng lẻ   
34 Tập thể lớp A (khóa 1982 - 1985) tặng     2 chậu cây Vạn tuế   
35 Tập thể lớp A (khóa 1991 - 1994) tặng     10 bảng từ   
36 Tập thể lớp 12A8 (khóa 1997 - 2000) tặng    01 cây săng lẻ   
37 Tập thể lớp 12P (khóa 1999 - 2002) tặng    01 cây chè vối   
38 Tập thể (khóa 1985 - 1988) tặng    Biển LED trị giá 40.000.000   
39 Tập thể lớp 12B (khóa 1984 - 1987) tặng     1,000,000    
40 Chị: Phạm Nữ Bình Minh - Lớp 12A (Khóa 2005-2008) tặng     1,000,000   Tiền mặt
41 Tập thể lớp 12A (khóa: 1984-1987) tặng   10,000,000   Tiền mặt
42 Tập thể lớp 12A (Khóa 1987 - 1990) tặng   15,000,000   Tiền mặt
43 Tập thể lớp A12 (Khóa 1996 - 1999) tặng     5,000,000   Tiền mặt
44 Tập thể lớp 12A1 (Khóa 1993 - 1996) tặng   10,000,000   Tiền mặt
45 Tập thể lớp 12A (Khóa 1981 - 1984) tặng   10,000,000   Tiền mặt
46 Tập thể lớp A2 (Khóa 1996 - 1999) tặng    01 cây Săng lẻ   
47 Anh: Trần Văn Nam - Ngân hàng VietBank tặng     5,000,000   Tiền mặt
48 Tập thể lớp 12C4 (khóa 1996 - 1999) tặng     3,000,000  01 kệ sách + 65 đầu sách
 hướng nghiệp 
Tiền mặt
49 Tập thể lớp 10T (khóa 1977 - 1980) tặng     5,000,000   Tiền mặt
50 Tập thể lớp 12O (khóa 1993 - 1996) tặng     3,000,000   Tiền mặt
51 Tập thể lớp 12B (khóa 1982 - 1985) tặng     2,000,000   Tiền mặt
52 Anh: Phan Quý Hương lớp B (khóa 1982 - 1985) tặng     2,000,000   Tiền mặt
53 Tập thể lớp 12T (khóa 1999 - 2002) tặng     01 tivi sam sung trị giá 11.000.000   
54 Chị: Trương Thị Tuyết Mai lớp I (khóa 1991 - 1994) tặng     5,000,000   Tiền mặt
55 Cựu hoc sinh lớp A4 (khóa 1995 - 1998) tặng    04 ghế đá   
56 Tập thể lớp G (khóa 1983-1986): Cô Kim Yến - Thầy Tùy CN   10,000,000   Tiền mặt
57 Tập thể lớp A (khóa 1986-1989) tặng   10,000,000   Tiền mặt
58 Chi nhánh Viettel Nghệ An tặng    02 bộ vi tính   
59 Tập thể lớp 12A6 (khóa 1997-2000) cô Yến (lý)+cô Bích CN     2,000,000   Tiền mặt