2228472
u5ebskkjdkoi/sonCqnBEtpwwpGN8vyvKiY25SMsuGESAZEIxfReRsFpPgd1GB6Y
Thông báo thay đổi địa chỉ WEBSITE
Tin tức
0

Thông báo thay đổi địa chỉ WEBSITE

Thông báo thay đổi địa chỉ WEBSITE trường THPT Hà Huy Tập - Thành phố Vinh - Nghệ An về địa chỉ: thpthahuytapnghean.edu.vn

Kể từ năm học 2017-2018, Website của trường THPT Hà Huy Tập - Thành phố Vinh - Nghệ An

được thay đổi về địa chỉ:

thpthahuytapnghean.edu.vn

Xin trân trọng thông báo.