2228472
u5ebskkjdkoi/sonCqnBEtpwwpGN8vyvKiY25SMsuGHzFC2MkJRA01QXh1qBpu37
Kết quả thi học sinh giỏi Tỉnh năm 2013
Tin giáo dục đó đây
0

Kết quả thi học sinh giỏi Tỉnh năm 2013

Công tác bồi dưỡng HSG k12, thi HSG tỉnh khối 12: Dưới sư chỉ đạo sát sao của BGH nhà Trường, Các Tổ bô môn bồi dưỡng chu đáo, có tinh thần trách nhiệm cao Trường chúng ta đã đạt được những kết quả nhất định: 22/28 Học sinh đạt danh hiêu hoc sinh giỏi Tỉnh; xin được chúc mừng các tổ đạt 100% và có giải cao : Môn Sinh; Ngữ văn; Lịch sử; Môn Toán; môn GDCD;

 

Họ và tên học sinh Lớp Bộ môn Giải
Thái Thi Hằng 12T3 Sinh học Nhất
Ngô Thị Xuân 12T3 Sinh học Nhất
Doãn Thị Huyền Trang 12T3 Sinh học Ba
Nguyễn Ngọc Thảo Ly 12D1 Văn học Nhì
Phạm Thị Thu Nga 12D2 Văn học Nhì
Nguyễn Thị Khánh Ly 12D1 Văn học Ba
Nguyễn Thị Khánh Linh 12T1 Toán Học Ba
Mai Văn Huy 12T1 Toán Học KK
Đặng Văn Khánh 12T1 Toán Học KK
Lê Thi Thùy Dung 12D1 Lịch Sử Nhì
Lê Huyền Trang 12D1 Lịch Sử Ba
Nguyễn Thi Hoài Thương 12D2 Lịch Sử KK
Bùi Thị Khánh Huyền 12D1 GDCD KK
Lê Thị Ngọc Huyền 12D2 GDCD KK
Nguyễn Thi Giang Thanh 12D1 GDCD KK
Đặng Xuân Thành 12T1 Hóa Hoc Nhì
Trịnh Nguyên Bình 12T1 Hóa Học Ba
Nguyễn Quang Hùng 12D1 Tiếng Anh Ba
Nguyễn Thị Phương Huyền 12D1 Tiếng Anh KK
Nguyễn Thi Khánh Ly 12D2 Địa Lí KK
Nguyễn Thị Hồng Thơm 12D2 Địa Lí KK
Nguyễn Xuân Hoàng 12T1 Vật Lí Ba

Đặc biệt bộ môn Sinh Học với sự dìu dắt của ThS. Nguyễn Thị An đã đạt kết quả cao với điểm bình quân cao nhất Tỉnh. Môn Văn Th.S Bùi Thị Thi Thơ có điểm bình quân cao thứ 2 Tỉnh.

Th.Sỹ Nguyễn Thị An (tổ trưởng tổ Sinh) là giáo viên giỏi Tỉnh, Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh, Có 3 SKKN bậcc 4 (1A + 2B); năm 2013 này cô An còn đạt giải thưởng Công trình sáng tạo khoa học và công nghệ cấp Tỉnh.

Dương Thị Hạnh (30/12/2013)